Rezervujte si schůzku

Přizpůsobuji svůj čas potřebám klienta po předem dohodnutém termínu.

E-mail

blanka.zajickova@seznam.cz

adresa

Kolín, Havelcova 69

Telefon

+420 724 309 696

}

Čas

Pouze na objednání

Napište mi

Jsem tu pro vás

Nabízím Vám osobní a individuální přístup. Udělám si na Vás potřebný čas v poklidném a příjemném prostředí.

Preferuji komplexní a celostní přístup, neboť vše souvisí se vším. Cítit se dobře jak po duševní i fyzické stránce je velmi důležité pro spokojený a kvalitní život.

Pondělí až pátek:   dle předem sjednaného času

Sobota a neděle:   jen výjimečně po tel. dohodě

F.A.Q.

Nejčastější otázky

Co je to celo-terapie?

Jedná se o komplexní přístup ke klientovi, kterého dlouhodobě trápí nějaké potíže, léky mu nepomáhají a naopak zhoršují jeho stav a zatěžují i jiné orgány v jeho těle.

Je potřeba si najít na klienta potřebný čas a zjistit příčinu jeho obtíží. Když není pojmenována příčina a současně není příčina odstraňována, nemá léčba efekt, ba naopak přivodí mnohé komplikace. 

Příčina vždycky existuje – bez výjimky. Každá akce má svou reakci a nemoc je právě takovou reakcí.

Klient musí přijít na to, že lékař může léčit, lék může pomáhat, ale pacient se musí vyléčit sám

Pro koho jsou konzultace určeny?

Věnuji čas každému, kdo má zájem o své zdraví a tělo. Kdo se chce skutečně uzdravit a vědomě se svým tělem pracovat.

Jak dlouho trvá konzultace a terapie?

Je to velmi individuální. Každý z nás jsme jedinečná bytost a neseme si již od raného dětství v sobě různé informace, strachy apod. Je potřeba vše pomalu rozkrýt a řešit příčiny obtíží. Lidské tělo je dokonalé jako sama příroda. Dokáže vše, co si budete přát. Já jsem pomocník na této cestě. V počátku to bude vždy alespoň 1 hodina a na jejím konci se vždy dohodneme na konkrétním dalším postupu a termínu.

Jaká je cena?

Je velmi obtížné definovat nějakou cenu. Platíte mi hlavně za můj čas, za el. energii, abych pro Vás vytvořila příjemné prostředí a v neposlední řadě za konzultace, terapii a další rady a doporučení.

Počítejte vždy  minimálně s ½ hodinou svého času. Vše je samozřejmě individuální. Někde budu spíše fungovat nejdříve jako posluchač a konzultant, někde budeme konkrétně přistupovat k terapii. Vždy se předem na všem domluvíme podle Vašich potřeb..

  1. Vstupní hodina je zdarma vč. harmonizace těla
  2. Konzultace…………………………………. 400 Kč (30min.), 600 Kč (60 min.)
  3. Celková terapie Reiki…………………… 500 Kč (cca 30 min.)
  4. Kombinace konzultace a terapie………. 800 Kč (cca 60 min.)
  5. Rovnání páteře vč. terapie…………… 1.000 Kč (cca 60 min.)
  6. Terapie pro nohy vč. cviků……..1.000 Kč (cca 60 min.)
Jak probíhá terapie?

Lehnete si na lůžko na záda a uvolníte se. Terapie se provádí pomocí rukou bez doteku na klienta. Jsou místa, kam se na chvíle ruce přikládají a to je klientovi vždy předem avizováno, aby se nelekl.

U této terapie někdy klient i usne. Někdo cítí teplo, někdo pulsování, ťukání a někdo nic. Je to opravdu různé podle každého z nás.

Při rovnání páteře leží klient na břiše a zde je po celou dobu prováděn lehký kontakt pomocí prstů terapeuta.

Co mne čeká - jaké jsou pocity?

Každý se okamžitě cítí velmi příjemně. Když je to poprvé, tak je to pro Vaše tělo neznámá věc a většinou si tělo energii velmi silně nasává do míst, kde samo cítí, že je jí potřeba. Každý jsme jiný, takže někdo je velmi tzv. „nabuzený“ a plný energie, někdo naopak upadá do příjemného klidu a jeho tělo se chce s energií pomalu a v klidu vypořádat a zažít.

Většinou se všichni cítíme příjemně uvolněně a blaženě. Ten, kdo je první den více aktivní, může naopak další den být více zklidněný. Prostě každé tělo reaguje jinak, ale vždy pozitivně.

Je tato terapie vhodná i pro zvířata?

Ano, velmi. Musíme k nim ale přistupovat velmi citlivě a opatrně, protože zvířata ještě nepozbyla smyslů, tak jako my lidé. Oni totiž tu energii nejen cítí, ale i vidí  To může způsobit, že se v počátku mohou obávat – zejména velké druhy jako jsou koně, nebo zase naopak ptáci a papoušci, kteří vidí úplně jiné spektrum a mohou se bát.

Ze zkušenosti vím, že kočky jsou v této energii velmi rády a nechtějí ji opustit. Psi nastaví část těla, kde cítí problém a zůstanou tak dlouho, dokud je jim to příjemné, pak se začnou vrtět a nebo sami odejdou z působení energie.

Co se skrývá pod terapií Reiki?

Reiki je přírodní léčivá energie, která zbavuje tělo škodlivin, povzbuzuje a uvolňuje blokády, harmonizuje energetické proudy v těle a proudí vždy tam, kde je jí nejvíce potřeba.

Lidské tělo ovlivňuje energetické pole. Pokud je toto pole poškozeno, tělo se tomu musí přizpůsobit. Tím vzniká nemoc. Reiki léčitel prostřednictvím rukou do poškozeného energetického těla dodává znovu energii. Tělo pacienta tuto energii použije k uzdravení. Postupně se tak nemoc nebo zraněné části těla hojí.

Pro mnohé znamená Reiki okamžitou úlevu.

Máte na terapii Reiki nějaký certifikát?

Ano, prošla jsem třemi stupni kurzů.

Absolvovala jsem 3 dvoudenní setkání spojené s postupným zasvěcováním při používání přírodních energií k léčení. Opravdu to není jednoduché a moje tělo se s každým stupněm zasvěcení muselo postupně sžít a vstřebat všechnu tu energii. Od každého takového setkání vždy musel být odstup alespoň půl roku, aby tělo i mysl mělo čas vše v klidu a správně zažít. Po necelých dvou letech jsem byla připravena komplexně začít využívat svůj dar podpořený energií z vesmíru. V roce 2015 jsem se stala Mistrem Reiki.

Již nemusím dávat energii ze sebe, ale dokáži využít tu přírodní léčivou sílu, která je všude kolem nás.