Odpustit někomu neznamená omluvit jeho chování.

Odpustit znamená smířit se s tím, co se stalo. Znamená to odpustit bolest a zlost, aby ses pohnul dál.

Odpuštění je darem hlavně pro tebe a pro tvé srdce!